میلاتون، فرزند نارین صنعت و نوه هلدینگ راهبرد است.

گروه تولیدی نارین صنعت در سال 1390 با رویکرد تولید قطعات خودرو راه اندازی شد.در جلسات متعدد هیات مدیره و براساس کارهای علمی انجام شده، در نهایت تصمیم گرفته شد که تولید لنت ترمز دیسکی، به عنوان اولین سبدکالای نارین صنعت در نظر گرفته شود و این گروه محصولات با برند ثبت شده بنام میلاتون در سال 1391 وارد بازار شد.

لازم به توضیح اینکه نارین صنعت از زیرمجموعه های هلدینگ راهبرد می باشد.

اعضا هیات مدیره شرکت

  1. دکتر افشین گلستان-مدیرعامل و رئیس هیات مدیره
  2. علیرضا جوکاران-عضو هیات مدیره
  3. افشین عبداللهی نیک-عضو هیات مدیره
  4. طاهره شجاعی-عضو هیات مدیره
  5. میترا سامانی زادگان-عضو هیات مدیره
  6. مهندس رسول بابایی-عضو هیات مدیره و مدیر تولید